Manuals »

Raspberry Pi

Editing Manuals.RaspberryPi

An author name is required.

Must enter valid code
v

Summary:
Author:
Enter value:
v

Basic editing - Text formatting rules - Documentation index

Tables: simple - advanced

Paragraphs: for a new paragraph, use a blank line;

Line break: \\ or [[<<]]

-> to indent text, -< hanging text

Join line: \

Lists: * for bulleted, # for numbered, :term:definition for definition lists

Emphasis: ''italics''   '''bold'''   '''''bold italics'''''   @@monospaced@@

References: [[another page]], [[http://example.com/]], [[another page | link text]], [[#anchor]], [[#anchor | link text]]

Groups: [[Group/Page]] displays Page, [[Group.Page]] displays Group.Page, [[Group(.Page)]] displays Group, [[Group/]] links Group homepage

Separators: !!, !!! for headings, ---- for horizontal line

Prevent formatting: [=...=]

Other: [+big+]   [++bigger++]   [-small-]   [--smaller--]   '^superscript^'   '_subscript_'   {+inserted+}   {-deleted-}

Preformatted: [@...@] or >>pre<<...>><<

Preview Manuals.RaspberryPi

Beginning of preview -- page is unsaved

Õige vastus on, et teismelist õnnelikuks teha sa ei saa. SA EI SAAA!Kui sa oled teda enne õigesti kasvatanud (aga mitte keegi ei tea täpselt, kuidas see kõige õigemini peaks olema) siis õnnelikuks saamine on asi, millega ta peab ise toime tulema.Selles seisneb teismeea olemus, mõte ja eesmärk.Ema peab selles vanuses ära õppima hoopis mittesekkumise ja lahtilaskmise. Peab õppima leppima sellega, et ta EI SAA!!!!!Mina olen igatahes oma näpud juba lapikuks istunud (näpud perse all on üks päris hea miitvsekkumtseõte)

End of preview -- remember to save
^ Top ^

Page last modified on May 20, 2017

Edit - History - Print - Recent Changes (All) - Search